H-KULLEN!

VALPAR EFTER OVE AV QUANTOS & ROTHCOS HANNIE

FÖDDA 2017-09-16 

Charisteas Heaven/Skya Ägare: Carina Andreasson

Charisteas Heaven/Skya Ägare: Carina Andreasson

Charisteas Heaven/Skya Ägare: Carina Andreasson

Charisteas Heaven/Skya Ägare: Carina Andreasson

7 VECKOR GAMLA

6 VECKOR GAMLA

5 VECKOR GAMLA

 

4 VECKOR GAMLA

 

3 VECKOR GAMLA

2 VECKOR GAMLA

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

1 Vecka gammal

/